Menu
Goldpress

Obchodné podmienky

Goldpress SK
grafické štúdio spoločnosti Multigrafika, s.r.o.

Rajecká 13, 821 07 Bratislava, tel.: 0903 821 613, 0903 706 584, e-mail: multigrafika@mail.t-com.sk, multigrafika.sk@gmail.com

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Platnosť ponuky novoročných produktov je do 31. 1. 2020.

OBJEDNÁVKY

Bez tlače:

Pri telefonickej objednávke novoročných pozdravov je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi svoju fakturačnú adresu. Pokiaľ je adresa dodania iná ako fakturačná, je potrebné oznámiť aj túto informáciu.

S tlačou:

Odberateľ, ktorý objednáva novoročné pozdravy s tlačou, je povinný riadne špecifikovať objednávku so všetkými náležitosťami. Bez týchto náležitostí môžu vzniknúť dôkazné problémy pri reklamácii.

Náležitosti pre riadnu objednávku:

Minimálne stanovené množstvo  - je stanovené pre odber jedného druhu produktu a pre jednu textovú verziu:

Pokiaľ bude odberateľ trvať na menšom množstvo, ako je stanovené minimálne množstvo, dodávateľ dodá odberateľovi aj toto množstvo, ale bude si účtovať nákladový príplatok 10,00 Eur bez DPH.

 

SPÔSOB PLATBY

 

DODACIE TERMÍNY

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

K cene dodávaného tovaru sa pripočítava cena balného a poštovného 5,00 Eur bez DPH. Cena poštovného sa riadi platným cenníkom zvoleného prepravcu.

K doručeniu zásielok na dobierku dochádza najčastejšie nasledujúci pracovný deň po dni podania, nie však neskôr ako 7 dní odo dňa podania.

 

CENA

Každý novoročný pozdrav má pridelené svoje katalógové číslo a je možné ho objednať s tlačou alebo bez tlače.

K cene pozdravu s digitálnou tlačou, razbou alebo pri ich kombinácii, sa pripočítava cena prípravy tlače. Tá sa znižuje na 50%, pokiaľ odberateľ dodávateľovi poskytne vlastnú sadzbu (grafiku) podľa špecifikácie uvedenej v tých obchodných podmienkach (viď Doplňujúce informácie).

K cene pozdravu s razbou sa pripočítava paušálna cena za štočok (viď Cenník), ktorého maximálny rozmer je: 7,5 x 12,5 cm. Pokiaľ sa sadzba (grafika) nezmestí do tohto formátu, je cena štočku stanovená individuálne.

Cena novoročenky je stanovená za jednu farbu dotlače razbou a za každú ďalšiu farbu sa pripočítava 0,20 Eur bez DPH/ks.

Pri viacfarebnej razbe odporúčame maximálne 3 razby. Cena štočku pre ďalšiu farbu razby sa určuje individuálne, minimálne však 5,00 Eur bez DPH.

V prípade, že si odberateľ dodá vhodný použiteľný štočok sám, potom mu cena za štočok nie je účtovaná, ale cena za prípravu zostáva.

Poplatok za odber menšieho, než stanoveného minimálneho množstvo (viď Objednávka) predstavuje 10,00 Eur bez DPH.

Novoročné pozdravy dodávame neskompletizované.

 

OBÁLKY

K všetkým druhom novoročných pozdravov dodávame biele obálky zadarmo.

 

REKLAMÁCIA

Reklamácie prijíma na strane dodávateľa pani Alena Hamarová a riadi sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pokiaľ si zákazník sám dodá tlačové dáta:
tlačové dáta musia byť vytvorené v Corel X5 (a starších verziách) alebo vo formáte PDF v krivkách. A pokiaľ budú v dátach obrázky vo formáte JPG, musia mať rozlíšenie minimálne 300 DPI.

Logo vytvorené razbou:
logo môžeme na novoročenku vytlačiť pomocou metalických alebo matných fólií. V prípade viacfarebnej razby loga, odporúčame použiť maximálne 3 farby.

Tlač farbou nad rámec priloženého vzorkovníka:
v tomto prípade, si vyhradzujeme právo určitého stupňa odlišnosti voči Pantone vzorkovníka.

Farebnosť novoročeniek:
vyhradzujeme si právo v priebehu platnosti katalógu na drobné odchýlky (napr. zmena druhu papiera, farebnosť papiera, na zmeny vo farebnosti stuhy a ostatných doplnkov).

Poskytovanie informácií:

 

V Bratislave dňa 23. 09. 2019

Goldpress SK
Grafické štúdio spoločnosti Multigrafika s.r.o.

Copyright 2019 Goldpress s.r.o. All rights reserved | Keloc NET